Stekelhuidigen1


Stekelhuidigen

Seirocrinus subangularis


  68954 - Seirocrinus subangularis (Miller, 1821)

     Onder-Jura / Onder-Toarcien - Lias epsilon II [Schwarze Jura] (180 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Groeve Museum Hauff, Holzmaden, Duitsland.

     Deel van kelken met tentakels van twee zeelies. Op de vergroting is mooi de structuur van

     de tentakels te zien. Deze zeelelie zat vaak op drijfhout en hing met de kop naar beneden

     om plankton te vangen.

     Museum Hauff in Holzmaden, Duitsland heeft er hele wanden mee volhangen, klik maar op

     de rechtse foto.

     De grootte van de matrix van het fossiel in de collectie is 22 x 17cm.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland

Saccocoma pectinata


  06591 - Saccocoma pectinata (Jaekel, 1892)

     Boven-Jura / Titoon (155 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Plattenkalk van Solnhofen, Duitsland.

     Deze zeelelie dreef los in het water, was dus niet met de bodem verankerd zoals de meeste

     zeelelies. Je ziet in het midden een vijfhoekig plaatje waar het dier in zat en rondom dat

     plaatje zie je de tentakels waarmee voedsel werd gevangen.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05845 - Zee-egel in vuursteen

    Krijt (65 miljoen jaar oud).

    Herkomst: langs de spoorlijn, Driebergen, Nederland; dus waarschijnlijk is de oorspronkelijke

    herkomst Duitsland.

    Zee-egel; afdruk van het platgedrukte oppervlak in vuursteen. Er zitten nog meer

    gebiedjes met rijen putjes in de steen.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


   06940 - Holaster subglobus? (Leske)

     Boven-Krijt / Turonien (90 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Groeve Kalkwerke Rheine, Breckweg, Rheine, Duitsland.

     Zee-egel. Platgedrukt in het gesteente. De bobbeltjes op de zwarte plaatjes zijn de

     aanhechtingspunten van de stekels. Als een zee-egel doodgaat dan vallen de stekels er af.

     Die vindt je dan los in het gesteente als je geluk hebt.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06631 - Holaster subglobus? (Leske)

     Boven-Krijt / Turonien (90 miljoen jaar oud).

    Herkomst: Groeve Kalkwerke Rheine, Breckweg, Rheine, Duitsland.

     Zee-egel. Platgedrukt in het gesteente.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland

Goniopygus ménardi
Goniopygus ménardi
Goniopygus ménardi


  68957 - Mepygurus depressus (Agassiz, 1847)

    Midden-Jura / Callovian (160 miljoen jaar oud); herkomst Sakaraha, Madagascar.

    Zee-egel. Gepolijst wat zeer jammer is. Lijkt veel op M. marmonti. Deze zee-egels zijn

    verwant aan de huidige sand-dollars uit de USA en zullen waarschijnlijk ook hun voedsel

    uit het slib op de bodem hebben gehaald.

    Diameter van de zee-egels is 6 cm.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68959 - Scyphocrinites elegans (Zenker, 1833)

    Siluur (420 miljoen jaar oud); herkomst Alnif, Marokko.

    Zeelelie. Deze zeelelie was niet zoals het merendeel van de zeelelies vastgehecht aan de

    zeebodem, maar hing met zijn steel aan een soort ballon op zijn kop in het water, dus met

    de tentakels naar beneden. De ballon was gevuld met gas. De matrix meet 34x24cm.

    Klik voor detailfoto1, detailfoto2, detailfoto3, detailfoto4.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68960 - Goniopygus ménardi (Desmarest, 1825)

    Krijt / Turonian; herkomst Talsint, High Atlas Mountains, Marokko

    Zee-egel. Zeer fraai bewaard gebleven met heel weinig beschadigingen. Op de bolletjes op

    het oppervlak zaten de stekels. Bijna altijd worden zee-egels zonder de stekels gevonden;

    die liggen dan apart in het gesteente.

    Dit zijn 3 foto's van hetzelfde exemplaar. Klik op elke foto om een vergroting van dat deel

    te zien.

    Grootte van het fossiel: 3,5 x 3,5 x 2cm.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06658 - Holaster subglobus? (Leske)

     Boven-Krijt / Turonien (90 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Groeve Kalkwerke Rheine, Breckweg, Rheine, Duitsland.

     Zee-egel. Platgedrukt in het gesteente.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06675 - Crotallocrinus rugosus (Miller)

     Siluur (420 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Keileem van bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren op 5 meter diepte.

     Zeelelie. Schijfjes van de stengel; deze stengelschijfjes zijn vrij groot, altijd licht van kleur

     en daardoor soms moeilijk te onderscheiden van het kalkgesteente waar ze in zitten. Het

     gesteente op de foto is donker zodat ze mooi uitkomen. Er zitten ook afdrukken van

     brachiopoden in het gesteente. Zwerfsteen uit Scandinavië - laatste grote ijstijd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06841 - Zeelelie stengelstuk

     Siluur (420 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Keileem van bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren op 5 meter diepte.

     Zeelelie. Stengelstuk met schijfjes. Zwerfsteen uit Scandinavië - laatste grote ijstijd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06843 - Sismondia occitana (Defranche, 1827)

     Plioceen (3-5 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Kalkbranderij Den Briel in opgezogen schelpen uit de Westerschelde/Noordzee

     (omstreeks 1958).

     Zee-egel.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  60515 - Hemipneustes striatoradiatus (Lamarck, 1830)

     Boven-Krijt / Maastrichtien (65-71 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Groeve 't Rooth. Bemelen, Limburg, Nederland (2009)

     Determinatie was alleen mogelijk door vergelijken met vrij complete exemplaren uit dezelfde

     groeve (69016). Fossielen worden vaak als brokstukken gevonden. De foto laat enkele

     plaatjes van de zee-egel zien die nog in de oorspronkelijke matrix van mergel liggen.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40029 - Echinocorys conica (Agassiz 1847)

     Boven-Krijt / Onder-Campanien (70 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Höver bij Hannover, Duitsland

     Zee-egel.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05846 - Rhipidocrinus sp. (Goldfuss)

     Onder-Devoon (300 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Gelderland, Achterhoek, Schaarsheide (zwerfsteen of mijnsteen voor het

     spoorwegbed).

     Verkiezelde kalksteen met holten en steenkernen van deze zeelelie. De steen wordt populair

     ook wel schroevensteen genoemd.

     Komt volgens oudere bronnen oorspronkelijk waarschijnlijk uit het stroomgebied van Ruhr

     en Lenne, maar de Ardennen is ook een mogelijkheid, evenals het Sauerland.

   


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  07173 - Crinoiden kalksteen

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: bouwput van Beatrixoord, Groningen/Haren in de keileem op 5 meter diepte.

     Dit is gesteente dat voor een groot deel uit zeelelie stengels is opgebouwd. De witte ringen

     zijn doorsneden van zeelelie schijfjes van de stengel. Er is ook nog een rest van een

     brachiopode te zien.

     Komt in gesteente voor in Scandinavië. Dit is een zwerfsteen die door het landijs van de

     laatste grote ijstijd naar Nederland (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05821 - Zee-egel sp.

     Krijt (65 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Groeve ENCI, Maastricht, Nederland    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  60605 - Zee-egel in vuursteen

     Krijt (65 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Groeve ENCI, Maastricht, Nederland    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05855 - Blastoide (ongedetermineerd)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, op 5 meter diepte (1958).

     Zeelelie. Een blastoide is een dichte kelk van een zeelelie. op de foto van de  Onderkant

     zie je dat de symmetrie vijfhoekig is (pentagonaal). Nog een foto van dit fossiel: Bovenkant.

     Komt in gesteente voor in Scandinavië. Dit is een zwerfsteen die door het landijs van de

     laatste grote ijstijd naar Nederland (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05842 - Zee-egel sp.

     Tijd en herkomst: niet meer bekend.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland  68986 - Zee-egel stekel

     Boven-Krijt / Maastrichtien (65 miljoen jaar oud).

     Tutobin, Polen.


     Afmeting stekel: 28 mm.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68989 - Sinosura kelheimense (Böhm, 1889)

     Boven-Jura / Titoon (Malm zeta III) (147 miljoen jaar oud).

     Hienheim, Neustadt a.d. Donau, Landkreis Kelheim, Duitsland.


     Afmeting slangsterretje aan de onderkant van de foto is 2,5 x 1,5 cm.

     In totaal zijn 11 slangsterretjes op de matrix te zien; klik hier voor een overzichtsfoto.

     Een detailfoto zie je hier. Heel duidelijk zijn de stekels aan de voetjes te zien. Slangsterren

     hebben geen zuignapjes zoals gewone zeesterren maar hebben stekels aan de voetjes.

     Ongelofelijk gedetailleerd in de steen behouden!


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06893 - Devonische crinoiden

     Onder-Devoon / Emsien (300 miljoen jaar oud).

     Sauerland, Duitsland.


     De steen is een kalkzandsteen, waarin een aantal zeelelieschijfjes te zien zijn. Bovenaan

     rechts zie je een holdfast (gele kleur, laatste schijfje van de stengel) waaraan soms ook

     vertakkingen zitten (als een soort wortels). Die zijn echter op deze steen niet te zien.

     Midden onderaan is er nog 1 te zien. Een holdfast is het laatste schijfje van de

     zeeleliestengel.

     Een mooie foto van 3 holdfasts kun je zien door hier te klikken (© University of Kentucky, USA).

     

    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69016 - Hemipneustes striatoradiatus (Lamarck, 1830)

     Boven-Krijt / Maastrichtien (65-71 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Groeve 't Rooth. Bemelen, Limburg, Nederland.


     Mooie gave zee-egel    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69155 - Discoidea subuculus (Leske, 1778)

     Boven-Krijt / Cenomaan (94-100 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Villers-sur-Mer, Frankrijk
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69156 - Isocrinus basaltiformis (Miller, 1821)

     Onder-Jura (180 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Boussagues, Frankrijk
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland