Koralen1


Koralen


  01709 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente door erosie en daarna enigszins afgerond

     door het landijs. Door de verdergaande verwering waardoor de opvullende kalk deels werd verwijderd, kunnen de koraalhuisjes

     goed gezien worden. Als je de detailfoto bekijkt (klikken op de foto hiernaast), dan kun je de dwarsschotjes (septa) in sommige

     huisjes zien zitten.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  01711 - Syringopora cancellata (Milne-Edwards)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal heeft dikkere celwanden dan Syringopora bifurcata. Het koraal zit nog net

     zo in het gesteente als toen het leefde, maar de steen is wel behoorlijk afgerond en gepolijst door het landijs. De afgebeelde zijde

     van de steen is oppervlakkig gepolijst, zodat de koraalstokken beter te zien zijn. De koraalstokken zijn doorschijnend bruin-blauw,

     het gesteente is gele kalksteen met zandinsluitingen. Syringopora is niet zelden in de keileem van de Hondsrug, Groningen.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  01712 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal zit nog in het gesteente en is vrijwel niet afgerond door het landijs. Het

     heeft dus waarschijnlijk midden in de gletscher gezeten in een hard blok ijs dat gedurende het transport niet gebarsten is. Ook

     deze soort van Syringopora is niet zelden in de keileem van de Hondsrug, Groningen.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  01713 - Cyathophyllum caespitosum (Goldfuss, 1826)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal zit nog in het gesteente en is afgerond door het landijs.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  01714 - Cyathophyllum caespitosum (Goldfuss, 1826)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal groeide als aparte koraalstokken; deze koraalstokken waren aan de basis

     met elkaar verbonden en vormden zo een kolonie. Het koraal is uit het gesteente geprepareerd door erosie. Je ziet dat de

     koraalstokken een verdieping op de top hadden en dat er dwarsschotten naar het centrum lopen van elke stok (septa). De

     nummers 01713 en 01714 zijn dezelfde soort koraal; alleen 01713 zit nog in gesteente en 01714 niet.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  01716 - Heliolites interstinctus (Linnaeus, 1767)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente door erosie en daarna afgerond door het

     landijs. Het voorste vlak is geslepen en daarna gepolijst om de structuur van het koraal te laten zien.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  01717 - Halysites catenularia (Linnaeus, 1767)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal bestaat uit verticale wandjes waarin de enkele cellen van de koraaldiertjes

     zitten. Het lijkt van bovenaf gezien op een ketting. Een deel van het koraal in de steen is uitgeprepareerd door erosie; die heeft de

     zachtere steen tussen de wanden van kiezel of kalk weggespoeld. Je ziet dat er banden (groeistrepen) in de wanden aanwezig

     zijn.   

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.

     Meer foto's van dit koraal: 01717b, 01717c , 01717d


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  01723 - Zaphrentis conulus (Lindström, 1868)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit koraal groeide als solitair koraal (Rugosa); dat wil zeggen dat de koralen van deze soort geen kolonies vormden, maar op de

     manier van de tegenwoordige zee-anemoon leefden. In elk huisje zat 1 dier - het waren dus veel grotere diertjes dan de meeste

     kolonievormende tabulata koralen. Het koraal is uit het gesteente geprepareerd door erosie.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05704 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente door erosie en daarna enigszins afgerond

     door het landijs. Door de verdergaande verwering van delen van de steen kunnen de koraalhuisjes links en rechts goed gezien

     worden. Middenonder op de steen zien we de huisjes als honingraat-vormige cellen. In de rest van de steen zijn ze verkiezeld en

     vervaagd.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05705 - Favosites nitella (Winchell, 1866)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal heeft kleinere poriën dan Favosites gotlandica; het is uitgeweerd uit het

     gesteente door erosie en daarna enigszins afgerond door het landijs. Veel poriën zijn door verwering verdiept.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05708 - Catenipora sp. (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het bestaat uit verticale wandjes waarin de enkele cellen van de koraaldiertjes zitten.

     Het lijkt in doorsnede op een ketting. Het koraal zit nog in het sediment waarin het ontstaan is; het is alleen afgerond door de

     werking van het landijs.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05795 - Rennensmilia cf. didyma ()

     Bovenkrijt (70 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Pyreneeën, Spanje

     Dit koraal is een solitair, trochoid koraal (Rugosa); dat wil zeggen dat er 1 diertje in een los huisje leefde en dus geen kolonie

     vormde. Het waren vrij grote enkelkoralen en leken veel op de huidige zee-anemonen. Heel mooi zijn de septa (dwarsschotjes) in

     de verdiepte kelk te zien.

       © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05813 - Halysites catenularia (Linnaeus, 1767)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal bestaat uit verticale wandjes waarin de enkele cellen van de koraaldiertjes

     zitten. Het lijkt in doorsnede op een ketting. Het lichte koraal zit nog in het donkere sediment waarin het ontstaan is; het is alleen

     afgerond door de werking van het landijs.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05814 - Omphyma subturbinata (d'Orbigny, 1850)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een solitair koraal (Rugosa). Een solitair koraal is een koraal dat op zichzelf leefde en geen kolonies maakte. Het koraal is

     uitgeweerd uit het gesteente waarin het zat. Veel koralen liggen los in de keileem.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05816 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente door erosie en daarna een heel klein

     beetje afgerond door het landijs. Omdat de opvullende kalk in de huisjes donkergrijs van kleur is en de wanden van de

     koraalhuisjes licht van kleur zijn, kun je heel mooi het netwerk van het koraalrif zien. In de detailfoto (op de foto links klikken)

     kun je heel goed de dwarsschotjes (septa) in veel koraalhuisjes zien. Eén van de mooiste Favosites koralen in de collectie.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05857 - Halysites catenularia (Linnaeus, 1767)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata).Het koraal bestaat uit verticale wandjes waarin de enkele cellen van de koraaldiertjes

     zitten. Het lijkt in doorsnede op een ketting. In elke opening van de ketting leefde een koraaldiertje dat met tentakels zijn voedsel

     uit het water haalde.

     Het koraal zit nog in het sediment waarin het ontstaan is; het is alleen afgerond door de werking van het landijs.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05812 - Catenipora sp. (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata).Het koraal bestaat uit verticale wandjes waarin de enkele cellen van de koraaldiertjes

     zitten. Het lijkt in doorsnede op een ketting.

     Het lichte koraal zit nog in het donkere sediment waarin het ontstaan is; het is alleen afgerond door de werking van het landijs.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05860 - Thecia swinderniana (Goldfuss, 1829)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het is een zeldzaam voorkomend koraal. Het komt mooi uit op de witte steen.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05863 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata).Het koraal zit nog in het gesteente en is afgerond door het landijs. Het is sterk

     verkiezeld maar in enkele cellen kun je toch de dwarsschotjes nog zien (midden onderaan).

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05864 - Cyathophyllum caespitosum (Goldfuss, 1826)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Dit koraal groeide als aparte koraalstokken; deze koraalstokken waren aan de basis

     met elkaar verbonden en vormden zo een kolonie.

     Het koraal is uit het gesteente geprepareerd door erosie.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar

     Nederland (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05874 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal bestaat uit verticale wandjes waarin de enkele cellen van de koraaldiertjes

     zitten. De kolonie is samengesteld uit meer of minder losse koraalbuisjes, waarschijnlijk kapot geslagen door de golven van 420

     miljoen jaar geleden.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar

     Nederland (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06604 - Sarcinula organum (Linnaeus, 1758)

     Boven-Ordovicium (461- 444 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata).Het koraal wordt gevormd door buisjes waarin de koraaldiertjes zaten. Deze buisjes

     zijn verbonden door rijen van zuiltjes. De buisjes zijn verbonden door een netwerkje van kalk. Dat is hier niet te zien, maar op de

     afbeelding van het slijpplaatje van deze steen wel (klik op de volgende foto 06604-Slijpplaatje).

     Komt voor in gesteente in Scandinavië en Balticum; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar

     Nederland (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06604 - Slijpplaatje van Sarcinula organum (Linnaeus, 1758)

     Boven-Ordovicium (461- 444 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata).Het koraal wordt gevormd door buisjes waarin de koraaldiertjes zaten. Deze buisjes

     zijn verbonden door rijen van zuiltjes. De buisjes zijn verbonden door een netwerkje van kalk, dat is hier goed te zien.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië en Balticum; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar

     Nederland (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05891 - Omphyma subturbinata (d'Orbigny, 1850)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een solitair koraal (Rugosa). Een solitair koraal, dus een koraal dat op zichzelf leefde en geen kolonies maakte.

     Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente waarin het zat. Duidelijk zijn de septen te zien, dat zijn steunwanden in het koraal; ze

     lopen altijd radiaal naar het midden van de koraalkelk.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05880 - Omphyma subturbinata (d'Orbigny, 1850)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een solitair koraal (Rugosa).Een solitair koraal leefde op zichzelf en maakte geen kolonies.

     Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente waarin het zat en de bovenkant is schuin aangeslepen en gepolijst om de structuur te

     laten zien.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05878 - Zaphrentis conulus (Lindström, 1868)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een solitair koraal (Rugosa). Dat wil zeggen dat de koralen van deze soort geen kolonies vormden, maar op de manier van

     de tegenwoordige zee-anemoon leefden. In elk huisje zat 1 dier - het waren dus veel grotere diertjes dan de kolonievormende

     koralen. Aan de bovenkant zie je dwarsschotjes (septen) die je aan de zijkant tot beneden in het koraal kunt volgen.

     Het koraal is uit het gesteente geprepareerd door erosie. Op de linkse foto zie je op het oppervlak kiezelringen.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05876 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal zit nog in het gesteente en is vrijwel niet afgerond door het landijs.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06672 - Thamnopora cervicornus (Blainville)?

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal is sterk verkiezeld; men kan nog net de tekening op het oppervlak zien.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06684 - Heliolites interstinctus (Linnaeus, 1767)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata).De steen is zeer moeilijk te fotograferen want hij is perfect glad. De openingen waar

     de koraaldiertjes in hebben gezeten zijn duidelijk te zien. Het steunskelet om de openingen is bijna niet te zien.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06834 - Calceola sandalina (Linnaeus, 1771)

     Middendevoon - Eifelien (380 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Üxheim, Eifel, Duitsland.

     Dit is een solitair koraal (Rugosa); dat wil zeggen dat er 1 diertje in een los huisje leefde en dus geen kolonie vormde. Het huisje

     heeft een dekseltje (bovenaan links in de foto) waarmee het koraaldiertje zijn huisje kon afsluiten. Deze soort koralen worden ook

     wel dekselkoralen genoemd.

     De term sandalina duidt op de gelijkenis met een sandaal.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06837 - Amplexus hercynicus (F.A.Roemer, 1855)

     Bovendevoon (370 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Eifel, Duitsland.

     Dit is een groot solitair koraal (Rugosa).    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06872 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Aan de linkerkant zie je de cellen van het koraal omdat het opvullende gesteente licht

     van kleur is. De rest van het koraal is deels verkiezeld en dus transparant waardoor de cellen daar niet meer zo goed te zien zijn.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06915 - Halysites catenularia (Linnaeus, 1767)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata).Het koraal bestaat uit verticale wandjes waarin de enkele cellen van de koraaldiertjes

     zitten. Het lijkt in doorsnede op een ketting. In elke opening van de ketting leefde een koraaldiertje dat met tentakels zijn voedsel

     uit het water haalde. Dit is een stukje van een koraalrif waarin kettingkoralen hebben geleefd. Het stukje is volledig uitgeweerd

     uit het gesteente. Je ziet de dwarswanden waarmee de buisjes verbonden zijn. Op de kopse kant kun je op het origineel de

     openingen van de buisjes zien waarin de koraaldiertjes leefden.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06959 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Bij de linker foto kijk je op de zijkant van het koraal; als je goed op de detailfoto

     kijkt, kun je de verbindingen van de buisjes met elkaar zien. De rechter foto laat de bovenkant van het koraal zien met de ronde

     koraalhuisjes.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06973 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Dit koraal is niet verweerd maar is als 1 blokje losgekomen uit het gesteente. Daarna

     is het afgerond door het landijs. De cellen hebben een iets donkerder vulling zodat het netwerkje van het koraal goed te zien is.

     Het koraal heeft in zeer helder water geleefd omdat er geen donkere componenten (slib en zand) te zien zijn binnen de

     koraalcellen.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06982 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Je kijkt tegen de zijkant van het koraal aan, dus zie je de platen tussen de enkele

     cellen. Dit koraal is verkiezeld, dus fijne details zijn niet meer te herkennen.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  07046 - Circophyllum sp. (Lang & Smith, 1939 )

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit zijn solitaire koralen (Rugosa), dus een koraal dat geen kolonies vormt. De vier koralen zitten in het gesteente, dat vroeger

     dus de zeebodem was waarop ze leefden. Het brok is afgerond door het landijs. Je ziet mooi de septen (dwarsschotjes).

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  07114 - Heliolites interstinctus (Linnaeus, 1767)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente door erosie en daarna afgerond door het

     landijs. Het voorste vlak is geslepen en daarna gepolijst om de structuur van het koraal te laten zien. In de grotere openingen

     leefden de koraaldiertjes; er tussen zie je kleinere buisjes als steunweefsel van de kolonie.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  07120 - Thamnopora cervicornus (Blainville)

     Zo slecht herkenbaar kunnen fossielen er ook uitzien! Dat geldt ook voor de volgende.

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). In de vergroting zie je de uitwaaierende koraalstokken van het koraal. Het koraal is

     deels sterk verweerd en overgegaan in poederige kalk. Onder de loep zijn de koraalcellen nog wel te herkennen.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  07121 - Thamnopora cervicornus (Blainville)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Het koraal is sterk verweerd door erosie en landijs, maar als je bovenaan links kijkt,

     dan zie je poriën. Het is minder verweerd als 07120.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06793 - Koralen in rif

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit zijn waarschgijnlijk kolonievormende koralen (Rugosa). Het koraal is uit het gesteente geprepareerd door erosie, maar is zo

     ver verweerd dat een goeie determinatie onmogelijk is. Dat gebeurt wel meer met fossielen. Je kunt dan op grond van andere,

     betere vondsten van dezelfde vindplaats een gok wagen wat het is.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  06746 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Dit is het grootste brok van het koraal Favosites gotlandica uit de collectie. Het zijn

     drie foto's van hetzelfde koraal. Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente door erosie en daarna behoorlijk afgerond door het

     landijs. Door de verdergaande verwering kunnen de koraalhuisjes goed gezien worden, alhoewel het koraal sterk verkiezeld is

     waardoor een deel van de details verloren is gegaan. Grootte van het brok: lang 18 cm, breed 12 cm.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


   07133 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Omdat de wanden van het koraal heel dun zijn, kan het geen S.cancellata zijn, maar

     is het vrijwel zeker een S.bifurcata. Het koraal zit nog in het gesteente en de steen is vrijwel niet afgerond door het landijs. Het

     koraal is na zijn dood wel in stukjes gebroken, waarschijnlijk door golfslag of iets dergelijks.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05819 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Dit is een ruw brokje van het koraal. Dit soort koraal komt veel voor in de keileem

     van het noorden van Nederland - je vindt er diverse exemplaren van in de collectie. Het bevat brokstukjes van het rif.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05850 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een kolonievormend koraal (Tabulata). Dit soort koraal komt vrij vaak voor in Noord-Nederland. De collectie begon

     meer dan 50 jaar geleden met een steentje dat een stukje van dit koraal bleek te zijn. Het koraal is uitgeweerd uit het gesteente

     door erosie en daarna afgerond door het landijs. De koraalcellen zijn slecht te zien als donkere vlekjes omdat de steen sterk

     verkiezeld is en daardoor weinig detail heeft.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  07135 - Zaphrentis conulus (Lindström, 1868)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een solitair koraal (Rugosa). Het koraal is uit het gesteente geprepareerd door erosie en is daarbij beschadigd.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.

    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  05818 - Zaphrentis conulus (Lindström, 1868)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een solitair koraal (Rugosa).  Een groot deel van het koraalhuisje is weggesleten door erosie van zand, water en

     wind, zodat je goed het binnenwerk van een dergelijke solitaire koraal kunt zien. Er is een middenspil en er lopen dwarsschotjes

     (septen) van de buitenwand naar de spil.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  07210 - Heliophyllum sp. ()

     Middendevoon - Eifelien (380 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Eifel, Duitsland

     Dit is een solitair koraal (Rugosa), dat wil zeggen dat er 1 diertje in een los huisje leefde en dus geen kolonie vormde. Het koraal

     zit nog stevig vast in het gesteente.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland  07213 - Favosites gotlandica (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Een klein stukje koraal waarbij je op de zijkant van het koraal kijkt.

     Met dit stukje steen van anderhalve cm is de hele verzameling begonnen. De streepjes interesseerden me en ik ben in Groningen

     naar het museum gegaan naar de heer Boelens, die me uitlegde dat ik een stukje koraal had gevonden! Daarna was ik helemaal

     verslaafd aan fossielen!

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  07214 - Subalveolites sp. ()

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.


     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  09995 - Aulopora sp. ()

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Het koraal zit in het gesteente. Men kan de kleine buisjes van bovenaf in de steen zien zitten; deze buisjes zijn verder naar

     beneden met elkaar door dwarswanden verbonden tot een rif.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40001 - Heliophyllum halli ()

     Devoon (391 miljoen jaar oud), Hamilton groep, Centerfield limestone, Ludlowville formatie

     Herkomst: East Bethany, New York, USA.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  10036 - Halysites escharoides ()

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.


     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  20059 - Thamnopora cervicornus (Blainville)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Dit is een solitair koraal (Rugosa). Een koraal dat op zichzelf stond en dus geen rif maakte. Op de buitenzijde van het koraal zijn

     de buisjes te zien waarin de koraaldiertjes zaten. De rest van het koraal is verkiezeld (de bruine gebieden).

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  20064 - Laceripora sp. ()

     Oner-Siluur (437 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.


     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40000 - Pleurodyctium stylopora (Goldfuss, 1829)

     Midden-Devoon (391 miljoen jaar oud), Hamilton groep, Wanakah shale, Ludlowville formatie

     Herkomst:Gevonden in East Bethany, New York, USA.

     Dit koraal leefde in symbiose met een worm die je nog enigzins in het midden van het koraal kunt zien.
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40002a - Favosites hamiltoniae ()

     Devoon (391 miljoen jaar oud), Hamilton groep, Tichenor limestone, Ludlowville formatie

     Herkomst: Elma, New York, USA.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40002b - Favosites hamiltoniae ()

     Devoon (391 miljoen jaar oud), Hamilton groep, Tichenor limestone, Ludlowville formatie

     Herkomst: Elma, New York, USA.
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40003 - Crataniophyllum sp. ()

     Devoon (395 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Ely formation, Miljard County, Utah, USA
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40004 - Lophophyllidium proliferum O

     Boven-Carboon / Kazimovian, Wayland shale, Graham formation (303-204 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Graham, Jack County, Texas, USA.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40005 - Favosites nitella ()

     Devoon (391 miljoen jaar oud), Hamilton groep, Centerfields limestone, Ludlowville formatie

     Herkomst: East Bethany, New York, USA.
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40006 - Favosites placenta ()

     Devoon (391 miljoen jaar oud), Hamilton groep, Centerfields limestone, Ludlowville formatie (391 miljoen jaar oud).

     Herkomst: East Bethany, New York, USA.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  40101 - Actinhelia elegans (Goldfuss, 1820)

     Boven-Krijt / Maastrichtien (70 miljoen jaar oud)

     Gevonden in groeve 't Rooth, Bemelen, Nederland.

     In de steen zie je heel veel porien van het koraal, tesamen met andere fossielen zoals mosdiertjes, een deel van een oester en

     afdrukken van serpuliden (wormen).
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  60009 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.


     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  60100 - Syringopora bifurcata (Lonsdale, 1839)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.

     Het grootste brok van deze soort koraal in het museum.

     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  60552 - Koraal of bryozo?

     Bovenkrijt / Maastrichtien (70 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Groeve 't Rooth, Bemelen, Nederland.

     Nog te bepalen


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  60560 - Catenipora sp. (Lamarck, 1816)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.


     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  60562 - Verweerd koraal

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.


     Ja, dit kom je ook tegen - het koraal is volkomen verweerd en doortrokken van ijzeroxide verbindingen.


     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68963 - Acanthophyllum sp. (Dybowski 1873)

     Midden-Devoon / Eifelien (395 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Ahütte bij Üxheim, Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Duitsland

 

     Afmeting fossiel: 3cm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68977 - Microsolena ornata (Koby 1887)

     Onder-Eoceen / Ypresien, (53 milloen jaar oud)

     Herkomst: Castellolí, Catalunya, Spanje.


     Afmeting: 40x40mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68976 - Mesomorpha forojuliensis (d'Aehiardi, 1875)

     Onder-Eoceen / Ypresien, (53 milloen jaar oud)

     Herkomst: Castellolí, Catalunya, Spanje.


     Afmeting: 50x45mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68973 - Heliopora bellardii (Blainville, 1830 (Haime))

     Onder-Eoceen / Ypresien, (53 milloen jaar oud)

     Herkomst: Castellolí, Catalunya, Spanje.


     Afmeting: 80x35mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68967 - Columactinastraea formosa (Goldfuss 1826)

     Onder-Eoceen / Ypresien, (53 milloen jaar oud)

     Herkomst: Castellolí, Catalunya, Spanje.


     Afmeting: 35mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68970 - Favia insula ()

     Onder-Eoceen / Ypresien, (53 milloen jaar oud)

     Herkomst: Castellolí, Catalunya, Spanje.


     Afmeting: 2x2cm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68966 - Coelosmilia granulata (Duncan)

     Boven-Krijt / Campanien (77 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Jędrzejów, Polen


     Afmeting: 22mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68979 - Pattalophyllia sinuosa (Brongniart 1823 )

     Eoceen / Bartonien (39 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Sobás, Huesca, Aragón, Spanje.


     Afmeting: 37x25mm.
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68983 - Trochocyathus sinuosus (Brongniart, 1823)

    Eoceen

     Herkomst: Arén, Huesca, Aragon, Spanje.

 

     Afmeting: 1x1,5cm.
    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  68978 - Palaeoplesiastraea desmoulinsi (Milne-Edwards en Haime, 1851)

    Mioceen / Onder-Tortonien (26 miljoen jaar oud).

     Herkomst: Korytnica, Polen.

 

     Afmeting: 22x18mm.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69012 - Ongedetermineerd ()

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.


     Koraal of bryozo?


     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69030 - Heliolites interstinctus (Linnaeus, 1767)

     Siluur (420 miljoen jaar oud)

     Herkomst: keileem bouwput Beatrixoord, Groningen/Haren, Nederland op 5 meter diepte.


     Brokken van het koraal in gele matrix. Meer foto's: 69030a.


     Komt voor in gesteente in Scandinavië; dit is een zwerfsteen die door het landijs van de laatste grote ijstijd naar Nederland

     (Groningen) is getransporteerd.    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69086 - Orbicella friulana (Oppenheim, 1899)

    Eoceen (55-53 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Castelloli, Spanje


     Afmeting: 35x25mm


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69087 - Dictyaraea octopartita (Oppenheim, 1901)

     Eoceen (55-53 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Castelloli, Spanje


     Afmeting: 65x17mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69088 - Thamnopora bolonensis ()

     Boven-Devoon / Famenien (374-359 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Kowala, Polen


     Afmeting: 80x50mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69089 - Galaxea fascicularis (Linnaeus, 1767)

     Pleistoceen

     Herkomst: El Dahar, Hurgharda, Rode Zee


     Afmeting: 48mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69090 - Ceratophyllum typus (Gurich, 1896)

     Midden-Devoon / Eifelien (398-392 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Skaly, Polen

     Afmeting: 24mm    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland


  69093 - Placosmilia vidali (Mallada, 1892)

    Boven-Krijt / Santonien (86-83 miljoen jaar oud)

     Herkomst: Lerida. Spanje


     Afmeting: 45x45mm


     Meer foto's:   1   2


    © 2014 Geologische Collectie 't Flintenhok, Tollebeek, Nederland